مرور رده

پیام‌ها

پیام تشکری شورای جهانی هزاره به مناسبت اعتراض جهانی 8 اکتوبر2022 درمحکومیت نسل کشی مردم هزاره در افغانستان

  پیام تشکری شورای جهانی هزاره به مناسبت اعتراض جهانی 8 اکتوبر2022 درمحکومیت نسل کشی مردم هزاره در افغانستان شورای جهانی هزاره به نمایندگی ازجامعه هزاره درسرتاسرجهان مراتب سپاس و امتنان قلبی خود را به همه اشخاص،…

درخشش نخبه‌گان و بهره‌بری از فرصت‌ها

ويروس مهلك كرونا، نظم و انضباط جامعه را از حالت عادي بيرون ساخته است، فعلاً شرايط در ممالك پيشرفته طوري رقم خورده است كه تعداد بيشتري طرف تحصيل ويا ادامه تحصيل رجوع نموده اند و اين يكي از بهترين انتخابها خواهند بود و تحصيل در مقاطع بالاتري…

تراژدی دوم اسد

روز شنبه دوم اسد ۱۳۹۵ تظاهرات جنبش روشنائی در میدان دهمزنگ شهرکابل در یک حملۀ انتحاری به خاک و خون کشیده شد ، بیش از 85 نفر از بهترین جوانان کشور شهید و ده ها تظاهر کننده زخمی شدند. این حملۀ تروریستی در تاریخ مبارزات مدنی در افغانستان بی…

کنفرانس همگرائی انجمن‌ها و بنیادهای هزاره در غرب

شورای جهانی هزاره مدت‌ها بود که روی پروژۀ نشست انجمن‌های هزارگی در خارج از افغانستان كار کرده بود ولی متاسفانه بدلیل وضعیت کرونا این نشست حضوری به تاخیر افتاد و بعد لغو شد. در عوض اهتمام به يك نشست آنلاین نمود كه بعد از شناسائی و تماس های…