مرور رده

بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها

پیام تشکری شورای جهانی هزاره به مناسبت اعتراض جهانی 8 اکتوبر2022 درمحکومیت نسل کشی مردم هزاره در افغانستان

  پیام تشکری شورای جهانی هزاره به مناسبت اعتراض جهانی 8 اکتوبر2022 درمحکومیت نسل کشی مردم هزاره در افغانستان شورای جهانی هزاره به نمایندگی ازجامعه هزاره درسرتاسرجهان مراتب سپاس و امتنان قلبی خود را به همه اشخاص،…

قطعنامه کمپاین جهانی نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید

8 اکتوبر2022 قطعنامه کمپاین جهانی نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید ما اشتراک کنندگان این کمپاین، حملات هدفمند، سیستماتیک و عمدی برعلیه هزاره‌ها، بویژه حملۀ خونین اخیر بر مرکزآموزشی کاج درغرب کابل  که به تاریخ 30…