مرور رده

بخش نخست

پیام تشکری شورای جهانی هزاره به مناسبت اعتراض جهانی 8 اکتوبر2022 درمحکومیت نسل کشی مردم هزاره در افغانستان

  پیام تشکری شورای جهانی هزاره به مناسبت اعتراض جهانی 8 اکتوبر2022 درمحکومیت نسل کشی مردم هزاره در افغانستان شورای جهانی هزاره به نمایندگی ازجامعه هزاره درسرتاسرجهان مراتب سپاس و امتنان قلبی خود را به همه اشخاص،…

قطعنامه کمپاین جهانی نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید

8 اکتوبر2022 قطعنامه کمپاین جهانی نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید ما اشتراک کنندگان این کمپاین، حملات هدفمند، سیستماتیک و عمدی برعلیه هزاره‌ها، بویژه حملۀ خونین اخیر بر مرکزآموزشی کاج درغرب کابل  که به تاریخ 30…

توافق آمریکا و طالبان، یکسال بعد

سال گذشته در ۲۹ ماه فبروری ایالات متحدۀ امریکا موافقت نامه ای را با طالبان امضا کرد. بعضی ها از آن بحیث یک موفقیت یاد کردند ولی منتقدین، آنرا تسلیم، واگذار کردن و یا شکست خواندند. این توافق برای دوجانب، کشور و منطقه چه دست آوردی داشت؟…