تراژدی دوم اسد

روز شنبه دوم اسد ۱۳۹۵ تظاهرات جنبش روشنائی در میدان دهمزنگ شهرکابل در یک حملۀ انتحاری به خاک و خون کشیده شد ، بیش از 85 نفر از بهترین جوانان کشور شهید و ده ها تظاهر کننده زخمی شدند. این حملۀ تروریستی در تاریخ مبارزات مدنی در افغانستان بی سابقه بود و باعث شوک عظیم اجتماعی در افغانستان گردید. در این رویداد غم انگیز چند نکته قابل تامل است :
یک : هزاره ها بار دیگر از سوی دشمنان تاریخی خود مورد حمله قرار گرفتند ، گرچند شیوه و شعار مهاجمین فعلی باگذشته های تاریخی متفاوت بود اما سراب همه این ظلم و ستم ها پیروی از یک اندیشه و طرز فکر دارد و ان برتری طلبی قومی و حذف دیگران از عرصه های سیاسی و اجتماعی، می باشد .
تظاهرات هزاره ها در شرایطی مورد حملۀ تروریستی قرار گرفت که تجمعات گروه های اجتماعی و قومی دیگر بعد از دوم اسد و قبل از ان در شهر کابل بدون کدام تهدید امنیتی جدی بر گزار گردید ، این تفاوت سطح امنیتی نشان می دهد که هزاره ها همچنان مورد تبعیص دولت وقت قرار داشته است ، جدا از جزئیات و حواشی این رویداد دولت و نهاد های امنیتی وظیفه خود را در راستای حفظ امنیت تظاهرات جنبش روشنائی ایفا نکرده و تا امروز عامل و یا عاملین این جنایت هولناک شناسائی نشده و به پای میز عدالت کشانیده نشده اند که این اهمال بیانگر مسایلی زیادی است که باعث گمانه زنی های بسیاری شده است.
دو: از شیوه مدیریت و رهبری جنبش روشنائی باید درس گرفت که در آینده این آسیب تکرار نشود ، جنبش مدنی باید ویژگی های مدنی و مردمی خود را حفظ کند ، استفاده های شخصی و امتیاز طلبی فردی باعث می شود که تصمیم مناسب در وقت مناسب گرفته نشود ، گرچند داعیۀ عدالت خواهی هزاره ها متاسفانه در قالب جنبش روشنائی دچار مشکلات گردیده و سخنگویان آن عملا دچار اختلاف و پراکندگی شدند اما نیروی مردمی و انگیزه های نهفته در بدنۀ اجتماعی همچنان باقی است ، امید است که نسل نو با درس از گذشته این راه دشوار را بپیماید و اندیشۀ عدالت اجتماعی ، انکشاف متوازن ، تعدیل اداری ، حقوق شهروندی و برابری قومی را در افغانستان بیش از پیش گسترش دهد تا زمینۀ یک زیست مسالمت آمیز در کشور تحقق پیدا کند ، برای این اهداف ما قربانیان زیادی دادیم . جدا از قربانیان دوم اسد ، از دست دادن رهبر شهید و همراهانش هزینۀ سنگین دیگر بود که در این مسیر از دست دادیم .
شورای جهانی هزاره امید وار است که این خون ها به هدر نخواهد رفت و روزی جبهۀ عدالت خواهی بر ظلم و ستمگری پیروز خواهد شد .
هم چنین ، شورای جهانی هزاره مانند همیشه از داعیۀ عدالت خواهی مردم عدالت خواه با تمام توان حمایت کرده و برای تحقق عدالت، توسعۀ متوازن و رفع تبعیض مبارزه کرده و استوار در کنار مردم خود ایستاده است.
شورای جهانی هزاره – ۲۳ جولای ۲۰۲۰ بلژیک