درخشش نخبه‌گان و بهره‌بری از فرصت‌ها

ویروس مهلک کرونا، نظم و انضباط جامعه را از حالت عادی بیرون ساخته است، فعلاً شرایط در ممالک پیشرفته طوری رقم خورده است که تعداد بیشتری طرف تحصیل ویا ادامه تحصیل رجوع نموده اند و این یکی از بهترین انتخابها خواهند بود و تحصیل در مقاطع بالاتری در دنیای مدرن یکی از اولویت های برنامه یی، برای مهاجرین محسوب میگردند.
ما نهایت مسرور هستیم که امسال نیز تعداد زیادی از افغانستانی های مقیم سویدن چانس موفقیت در دانشگاهای مختلف این کشور را کسب نمودند و بسوی یک آینده درخشان گام بر میدارند. بناً شورای جهانی هزاره- نمایندگی سویدن برای تمام راه یافته گان دانشجویان در مقاطع مختلف، موفقیت و شادکامی آرزو دارد و در آرزوی روزیست که از فارغ التحصیلی آنها، تجلیل بعمل آوریم.
ما نهایت خوشحالیم که تعداد زیادی از اعضای ارشد شورای جهانی هزاره نیز با این کاروان همگام گردیده است که أسامی شان در ذیل ذکر میگردند؛
۱:- علی افتخاری که لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه قزوین ایران دارد و اینک در مقطع ماستری در رشته علوم سیاسی، گرایش سیاستِ عامه و سازمانی، در دانشگاه استهکلم چانس ورود بدست آورده است.
۲:- مجتبی حبیبی که لیسانس حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه بلخ دارد و اکنون در دانشگاه اوروبُرو در مقطع ماستری و در رشته اداره عامه برای توسعه پایدار موفق به پذیرش گردیده است.
۳:- کریم انتظار که لیسانس ادبیات از دانشگاه کابل دارد و اکنون در دانشگاه کارلستاد در رشته دندان پزشکی چانس ورود بدست آورده است.
۴:- عصمت شیرداغی نیز در یکی از بهترین و پر رقابت ترین رشته « روانشناسی» در دانشگاه مِت چانس پذیرش بدست آورده است.
یکبار دیگر موفقیت این عزیزان را در امور تحصیلی میمون و مبارکباد عرض میداریم و امیدوار هستیم که تمام هموطنان ما از فرصت های موجود در سویدن استفاده نموده و به مدارج بالاتر تحصیلی راه یابند!
مطالب مشابه