پیام تشکری شورای جهانی هزاره به مناسبت اعتراض جهانی 8 اکتوبر2022 درمحکومیت نسل کشی مردم هزاره در افغانستان

 

 

پیام تشکری شورای جهانی هزاره به مناسبت اعتراض جهانی 8 اکتوبر2022 درمحکومیت نسل کشی مردم هزاره در افغانستان

شورای جهانی هزاره به نمایندگی ازجامعه هزاره درسرتاسرجهان مراتب سپاس و امتنان قلبی خود را به همه اشخاص، سازمان‌ها و نهادهای هزاره ، ملی و بین المللی که با اعتراض جهانی برعلیه نسل‌کشی مردم هزاره درافغانستان به تاریخ 8 اکتوبر2022 همراه شدند و حماسه‌ای تاریخی و با شکوه را رقم زدند، ابراز می دارد.

این شورا از میلیون‌ها زن و مرد هزاره درجهان، صدها سازمان و نهاد هزاره، شخصیت‌های شناخته شده ملی و بین المللی که با صدای عدالت‌خواهی مردم هزاره و براساس ندای وجدان خود درمحکومیت کشتارمردم بیگناه هزاره درافغانستان، به رسمیت شناختن نسل‌کشی مردم هزاره توسط سازمان ملل، ضرورت حمایت عاجل و فوری جامعه بین المللی برای توقف حملات سیستماتیک و دوامدار بر علیه انسان هزاره در افغانستان همراه شدند، قلم زدند، فریاد کشیدند، به سرک‌ها آمدند و از خود همدلی و همکاری نشان دادند، صمیمانه قدردانی و تشکری می نماید.

به باور شورای جهانی هزاره حمله تروریستی بالای مرکزآموزشی کاج به تاریخ 30 سپتامبر 2022 که به کشته و زخمی شدن بیش از صد دانش آموز هزاره در کابل انجامید، مصداق روشن دیگری از کشتارسیستماتیک و هدفمند مردم هزاره درافغانستان است که با تهاجم نظامی عبدالرحمن خان در دهه آخر قرن 19 میلادی آغازشد. پس ازقتل عام نزدیک به 65 درصد مردم هزاره درافغانستان، اکنون بیش ازیک قرن است که هزاره های افغانستان به شکل مستمر و سیستماتیک تنها به دلیل قومیت و مذهب توسط رژیم‌های سیاسی حاکم درافغانستان، تروریستان و فاشیستان مورد تبعیض سیستماتیک و کشتارهای هدفمند قرار می گیرند. مقیاس و شدت این ظلم و کشتار گروهی مردم هزاره اکنون به مرحله ای خطرناک و فاجعه بار رسیده است که باید به هرطریق ممکن متوقف شده و پایان یابد.

شورای جهانی هزاره باردیگرصمیمانه ازیکایک شما که دراین دادخواهی بین المللی با هدف محکومیت نسل کشی مردم هزاره درافغانستان سهیم شدید و برای به رسمیت شناختن آن و توقف حملات تروریستی برعلیه مردم هزاره درسراسرجهان همصدا و همراه شدید، قدردانی می نماید.

شورای جهانی هزاره با باورمندی کامل به صلح، عدالت و انسانیت درجهان به آینده می نگرد و معتقد است که ما می توانیم  با همراهی و مساعدت شما نسل‌کشی مردم هزاره درافغانستان را متوقف ساخته و عاملین و مرتکبین این جنایت‌های ضدبشری را به پنجه قانون بسپاریم. ما درمسیررسیدن به مقاصد خود برای ایجاد یک جهان امن و عادلانه برای مردم هزاره به دوستی و همکاری شما ایمان راسخ داریم. تنها با اتکا براین اتحاد، انسجام و همکاری میان شخصیت‌ها و سازمان‌های هزاره درجهان و جلب مشارکت و همراهی نیروهای صلح طلب و عدالتخواه ملی و بین المللی است که مردم هزاره می تواند برتروریسم غلبه کند و آینده ای روشن را رقم زند.

ما درمسیررسیدن به اهداف خود برای رهایی مردم هزاره ازظلم و ستم درداخل و خارج ازافغانستان، تامین حقوق مردم هزاره،  نیل به انسجام و اتحاد گروه‌ها و جریان‌های هزاره درسراسرجهان و حمایت و تقویت مردم هزاره برای تبدیل شدن به جامعه‌ای دموکرات و آزاد، حامی حقوق بشر و پیشرو در علم و دانش استوار هستیم. شورای جهانی هزاره برای انجام مسوولیت و رسالت خود به همکاری و همراهی همه اشخاص و جریان های صلح طلب و عدالتخواه باورمند است و دست دوستی و اتحاد شما را به گرمی می فشاریم.

 

شورای جهانی هزاره

12 اکتوبر2022

 

مطالب مشابه