قطعنامه کمپاین جهانی نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید

 

8 اکتوبر2022

قطعنامه کمپاین جهانی نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید

ما اشتراک کنندگان این کمپاین، حملات هدفمند، سیستماتیک و عمدی برعلیه هزاره‌ها، بویژه حملۀ خونین اخیر بر مرکزآموزشی کاج درغرب کابل  که به تاریخ 30 سپتامبر2022 م رخ داد و منجربه کشته شدن دستکم 56 و زخمی شدن 115 دانش آموز، عمدتا دختر گردید را محکوم می کنیم. ما امروز جهت اعلام همبستگی با قربانیان جنایت نسل کشی علیه هزاره‌ها و دادخواهی برای تأمین عدالت و به ادامه کمپاین جهانی #StopHazaraGenocide که از 6 اکتبر 2022 آغاز شده و بیش از پنج میلیون حامی تنها در توییتر داشته است، گردهم آمده ایم.

مطالبات اشتراک کنندگان کمپاین جهانی نسبت به نسل کشی مردم هزاره در افغانستان

ما اشتراک کنندگان این گردهم‌آیی موارد زیر را به عنوان مطالبات و پیشنهادات عمومی و اساسی خویش مطرح می نماییم و از مراجع مربوطه در سطح بین المللی تقاضا می کنیم که به این مطالبات توجه نموده و آنرا تطبیق و عملی نمایند:

  1. از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می خواهیم که حملات هدفمند و سیستماتیک علیه مردم هزاره‌ها درافغانستان را به عنوان مصداق جنایت نسل کشی به رسمیت بشناسند. این حملات عناصرو شرایط لازم جرم نسل کشی را دارا می باشد.
  2. ازسازمان ملل متحد تقاضا می کنیم که یک کمیسیون تحقیق/ حقیقت یاب را جهت تحقیق و بررسی قضیه نسل کشی هزاره‌ها تشکیل دهد و این کمیسیون کار خویش را در اسرع وقت شروع نماید.
  3. از سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، خصوصا ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای ذیدخل در قضایای افغانستان، می خواهیم که اقدامات و تدابیر عملی و فوری را برای حفاظت ازمردم هزاره به شمول ایجاد یک سیستم حفاظت خودی با کمک و نظارت بین المللی و رسیدگی به قربانیان و بازماندگان جنایات متذکره، اتخاذ نمایند،
  4. از محکمه جزایی بین المللی می خواهیم که تحقیقات خویش در مورد پرونده نسل کشی هزاره‌ها درافغانستان را جهت شناسایی، تعقیب عدلی و قضایی و مجازات مرتکبان این جنایات آغاز نموده و رسیدگی مؤثر به این قضیه را در دستور کار خویش قرار دهد.
  5. ازجامعه جهانی و کشورهای پناهنده پذیرمی خواهیم تا وضعیت ویژه و آسیب پذیری خاص مردم هزاره درافغانستان را که قرن‌ها است مورد تبعیض، تعقیب، شکنجه و کشتارجمعی قراردارند، درنظرگرفته و اسکان مجدد آنها را دراولویت قراردهند.

پیش زمینه و چرایی مطالبات

هزاره‌ها به عنوان یکی از اقوام پرنفوس افغانستان همواره قربانی خشونت، جنایت و تبعیض سیستماتیک بوده اند. این گروه قومی در صد سال گذشته بارها مورد کشتار جمعی و جنایت نسل کشی قرار گرفته است. نسل کشی هزاره‌ها از زمان حکومت عبدالرحمن آغاز شده‌ و تا اکنون ادامه دارد. بیش از نیمی از جمعیت هزاره ها در جریان سرکوب حملۀ عبدالرحمن به مناطق هزاره نشین در سال های 1891-1893 قتل عام شده، به بردگی گرفته شده و یا به کشورهای دیگر متواری شدند.

سپس در سال 1998، پس از تصرف مزار شریف، نیروهای طالبان هزاران نفر از قوم هزاره را قتل عام کردند، براساس یافته‌های سازمان دیده بان حقوق بشر، طالبان بیش از2000 انسان هزاره را درشهرمزارشریف قتل عام کردند، منابع دیگرتعداد این قربانیان را بیش از 15 هزارنفر ثبت کرده اند. پس از قتل عام هزاره‌ها در مزارشریف، قتل عام‌های دیگری نظیر قتل عام در یکاولنگ، قتل عام در کوتل رباطک، قتل عام در بامیان، قتل عام در مزار شریف و کشتار جمعی مسافران هزاره در منطقه کند پیشت شاه جوی ولایت زابل، به وقوع پیوست. طی بیست سال گذشته، خصوصا از سال 2014 بدین‌سو، شمار زیادی از حملات هدفمند علیه غیرنظامیان هزاره آغاز شده و تا اکنون، هزاران نفر از مردم هزاره طی ده‌ها حمله هدفمند کشته شده‌اند. در حال حاضر علاوه تداوم کشتار هزاره‌ها، گروه طالبان، تعداد انبوهی ازمردم هزاره از دایکندی، هلمند، کابل و مزارشریف به زورازسرمین اجدادی شان کوچ داده شده و آواره گشته اند. موارد پیش گفته از برجسته ترین قضایای کشتار جمعی هزاره‌ها می باشد.

این سلسله حملات به صورت خاص مردم هزاره را هدف قرار داده و مدارک و شواهد واضح و روشنی وجود دارد که مقصد و انگیزه مرتکبان این جنایات نابودی مردم هزاره می باشد. بنابراین تمام عناصر( مادی و معنوی) و شرایط جنایت نسل کشی مندرج ماده دوم کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی، در جنایات ارتکاب یافته علیه هزاره‌ها تحقق پیدا کرده و این قضایا مصداق روشن ژنوساید می باشد.

اما هیچ یک ازجنایات ضدبشری علیه هزاره‌ها درافغانستان مورد بررسی نهادهای ذیربط ملی و بین المللی قرارنگرفته است، هیچ یک ازمجرمان و مجریان این حملات وحشیانه به دست قانون سپرده نشده و هیچ اقدامی جهت تأمین عدالت و جبران خسارت قربانیان و بازماندگان آنها صورت نگرفته است.

ما ضمن اذعان به این واقعیت تلخ که تمامی شهروندان افغانستان به نحوی قربانی جنایات ضدی بشری است که طی چهار دهه گذشته در افغانستان ارتکاب یافته است، براین باورهستیم که هزاره ها به دلیل قومیت وعقیده متمایز، احترام به دموکراسی، حقوق بشرو حقوق زنان، و نیزپیشرفت های چشمگیردرعرصه علم و آموزش، قربانی نوع خاصی از جنایت ضد بشری( نسل کشی) بوده و اکنون در معرض خطر جدی نسل کشی قرار دارند.

ازسال 2021 م  بدینسو حملات هدفمند و سیستماتیک با هدف نسل زدایی مردم هزاره درافغانستان شکل جدیدی به خود گرفته است؛ طی این حملات  نسل جوان و تحصل کرده به شمول زنان و دختران به شکل چشمگیری هدف قرارمی گیرند. این حملات سیستماتیک امکان زیست و بقای مردم هزاره را با تهدیدات جدی  مواجه کرده است، زیرا انسان هزاره درهیچ جای افغانستان امن نیست و آنها درمراکزآموزشی، عبادتگاهها، شفاخانه ها، مراکزورزشی، اجتماعات عمومی، سرک ها، سالن های عروسی و مدارس مورد حمله قرارمی گیرند. بنابراین، ما معتقدیم که هزاره ها درافغانستان درمعرض نسل کشی و کشتارمداوم قراردارند.

بنابراین ما یکباردیگرخواستاراقدامات فوری بین المللی برای حفاظت ازمردم هزاره درافغانستان هستیم. ما ازسازمان ملل متحد و تمامی کشورهای جهان می خواهیم تا برای انجام یک تحقیق بین المللی در زمینه قضیه نسل کشی هزاره ها درافغانستان، رسیدگی به قربانیان و بازماندگان این جنایت ها، و نیزایجاد یک سیستم حفاظت خودی تحت حمایت و نظارت بین المللی اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

پایان

 

تماس با ما:

worldhazaracouncil@gmail.com

مطالب مشابه