مرور رده

تحلیل‌ها

توافق آمریکا و طالبان، یکسال بعد

سال گذشته در ۲۹ ماه فبروری ایالات متحدۀ امریکا موافقت نامه ای را با طالبان امضا کرد. بعضی ها از آن بحیث یک موفقیت یاد کردند ولی منتقدین، آنرا تسلیم، واگذار کردن و یا شکست خواندند. این توافق برای دوجانب، کشور و منطقه چه دست آوردی داشت؟…

توافق صلح امریکا با طالبان: جنبۀ اتنیکی

توافق صلح امریکا با طالبان جوانب متعددی داشت ولی یک جنبۀ آن که نادیده گرفته شده، جنبۀ اتنیکی و قبایلی آن است. تمام جوانب ذیدخل در پیشبرد این پروسه، یک سهم اتنیکی در قضیه داشتند که به یک توافق و یا در نهایت به پیروزی طالبان و پاکستان…

طالبان و روشنفکران پشتون: همبستگی ننگین

اشاره: نوشتۀ حاضر چنانچه از متن آن پیداست حدود بیست و یکسال قبل در زمان زمامداری طالبان به رشتۀ تحریر در آمده بود. منظور از بازنشر آن این است که ما در آستانۀ نشانده شدن طالبان بر اریکۀ قدرت قرار داریم که به کوشش امریکا و پاکستان در جریان…

کنفرانس آنلاین شورای جهانی هزاره همراه با فعالین و کارشناسان امور دینی در اروپا

شورای جهانی هزاره در راستای ایجاد ارتباط با اقشار مختلف جامعه، این‌بار در تاریخ ۱۶ جنوری ۲۰۲۱ با حضور تعدادی از علما و روحانیان مقیم اروپا میزبان گفتگو و بحث مفصلی روی مسائلی چون مشکلات و فرصت‌های پیش روی جامعه دیاسپورای هزاره و نقش علما…