مرور رده

سخنرانی‌ها

روز جهانی همبستگی هزاره‌ها

‎نویسنده: صفیه علی زاده و علی نورزاد ‎در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۰ از «روز جهانی همبستگی هزاره‌ها» با حضور عباس نویان سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در سویدن، خانم لورینا دلگادو واراس نماینده‌ پارلمان سویدن و عضو کمیسون اداره و تجارت، زینب…