کنفرانس آنلاین شورای جهانی هزاره همراه با فعالین و کارشناسان امور دینی در اروپا

شورای جهانی هزاره در راستای ایجاد ارتباط با اقشار مختلف جامعه، این‌بار در تاریخ ۱۶ جنوری ۲۰۲۱ با حضور تعدادی از علما و روحانیان مقیم اروپا میزبان گفتگو و بحث مفصلی روی مسائلی چون مشکلات و فرصت‌های پیش روی جامعه دیاسپورای هزاره و نقش علما و اهالی مذهب در حل اینگونه مسایل بود.
در این گفتگو بصورت مشخص روی موضوعات ذیل تبادل نظر گردید: ۱- ارزیابی رفتارهای دینی و مذهبی جامعه دیاسپورا در کشورهای متبوع، ۲- جستجوی روش‌های کارآمد برای پیوستن جوانان و نخبگان در احزاب سیاسی و نهادهای حقوق بشری غرب، ۳- بررسی راه های دور نگهداشتن جامعه از افراط‌گرایی دینی و ۴- جستجوی شیوه های موثر در هماهنگ شدن بیشتر فعالین و مبلغین امور دینی و مذهبی در غرب.
در اول جلسه تاکید شد که بحث در این نشست روی اصل دین و مذهب نیست، بلکه بحث روی کارکرد دین و مذهب در جامعۀ هزاره و به خصوص جامعۀ مهاجرین می باشد.
هماهنگی بین روحانیون همچنین نقش علما در جهت دهی جامعه و جوانان و فرهنگ سازی جامعه یکی ‌از مهمترین مسئولیتهای علما تلقی شد. در ادامه بحث روی اینکه چرا رفتار های دینی و مذهبی برای مردم ما هزینه دار است. آیا درک و قرائت ما نیاز به یک باز نگری دارد؟
موضوع دیگری که اکثر شرکت کنندگان با آن موافق بودند اینکه جامعه شیعه هزاره نیاز به استقلال فکری و استقلال مرجعیت مذهبی دارد و‌ نباید مقلد علمای کشور های دیگر باشند. مرم ما در گذشته شخصیت های مهم علمی داشتند از جمله آخوند هروی خراسانی و علامه بلخی که این ها در زمان خود استوانه های قوی در مراکز دینی بودند.
یکی از بحث های مهم شرکت کنندگان روی خطر استفاده ابزاری از جوانان ما در خارج، قرائت نادرست از دین و مذهب، بالا رفتن آمار طلاق در درون خانواده ها، عدم فراگیری زبان مادری، نبود انگیزه و همت بلند برای تحصیلات عالی در درون جوانان و مصروفیت در شغل های کم درآمد بعنوان آسیب های جامعۀ مهاجرین صحبت شد. همچنین تاکید شد که علمای ما باید هوشیارتر از گذشته باشند تا جامعۀ ما از سوی دیگران سمت و سو داده نشود چون مردم ما خوشبین و صادق هستند و علما باید آسیب های دینی و مذهبی جامعه را درک کنند و منفعلانه رفتار نکنند.
تداوم اینگونه کنفرانس‌ها و همچنین دعوت از دیگر علما و روحانیون در کنفرانسهای بعدی نیزاز نکات مشترکی بود که از سوی علما و شورا بیان شد.
شورای جهانی هزاره با تشکر از همه شرکت کنندگان این کنفرانس امیدوار است با تداوم این سلسله گفتگو‌ها با اقشار مختلف جامعه دیاسپورای هزاره گامی موثری در راستای اتحاد و همبستگی و بهبود شرایط بر دارد.
مطالب مشابه