مرور برچسب

قتل عام

قتل دسته جمعی کارگران هزاره در بلوچستان پاکستان

بار دیگر دشمنان انسانیت و قاتلین ملت ما در بلوچستان پاکستان فاجعه آفریدند. شام روز شنبه 11 تن از کارگران معدن در شهرک مَچ در بلوچستان که جهت کسب قوت لایموت در دشوارترین شرایط ممکن کاری در معدن ذغال سنگ کار می کردند به شهادت رسیدند. آنها…