قتل دسته جمعی کارگران هزاره در بلوچستان پاکستان

بار دیگر دشمنان انسانیت و قاتلین ملت ما در بلوچستان پاکستان فاجعه آفریدند. شام روز شنبه 11 تن از کارگران معدن در شهرک مَچ در بلوچستان که جهت کسب قوت لایموت در دشوارترین شرایط ممکن کاری در معدن ذغال سنگ کار می کردند به شهادت رسیدند. آنها در هنگام خواب از اقامتگاه شان ربوده شده، بطرز فجیعی شکنجه و مثله شده و بعد بقتل رسانیده شدند. این جنایت اوج وحشت، قساوت و سبعیت افرادی را نشان می دهد که بنام اسلام مسلمانان بیگناه را چنین سلاخی می کنند.
در این ایام دشوار که گویا یک توطئۀ منطقوی علیه مردم ما در جریان است، از هر کوی و برزن منطقه خبر شهادت، ترور و بم گذاری بگوش می رسد که اثر قربانیان آن مردم بی دفاع ماست. اگر دانشگاه هدف قرار می گیرد، اگر کورس کوثر دانش بم گزاری می شود و یا اگر ترور های هدفمند براه انداخته می شود و یا کارگران معدن هدف قرار می گیرند کلاً و یا قسماً مردم ما به شهادت می رسند.
چه وقت این کشتار متوقف می شود و یا این تبهکاران دست از جنایت بر میدارند به کسی روشن نیست اما اگر حکومت ها چه در افغانستان و چه در پاکستان وظیفۀ اولی و اساسی شان را که همانا حفظ جان و مال شهروندان است انجام ندهد شاهد جنایات بیشتر خواهیم بود، مخصوصاً که قرار است پای آدمکشان طالب به صحنه بیاید.
ما امیدوار هستیم حکومت پاکستان قتل کارگران هزاره را تحقیق نموده و عاملین آنرا به پای میز محاکمه بکشانند. قرار بعضی گزارش‌ها گروه داعش ادعای مسئولیت کرده است، درحالیکه چنین گروهی تا کنون در پاکستان عرض وجود نکرده بود. در هر صورت حکومت آگاه هست که چه دست‌هائی در عقب این جنایت هولناک قرار دارد. امیدوار هستیم هزاره ها بار دیگر قربانی سیاست های هدفمند در پاکستان نشده باشند.
از مطبوعات و گروه های حقوق بشری در پاکستان متوقع هستیم که تا حد توان این جنایت را افشا کنند. هم چنان از رهبران هزاره که در پارلمان محلی حضور دارند می خواهیم این مسئله را بشکل جدی آن دنبال نمایند.
شورای جهانی هزاره خود را در این مصیبت وارده به مردم خود سوگوار دانسته برای قربانیان اجر ابدی و برای خانواده ها و دوستان شان صبر و شکیبائی آرزو می کند.
شورای جهانی هزاره
چهارم جنوری 2021