مرور برچسب

عابد جاهد

محکومیت ترور عابد جاهد عضو هیئت رهبری شورای هزاره های اهل سنت

با تاسف اطلاع یافتیم که ایادی بیگانه و دشمنان مردم افغانستان یک تن از مبارزین و فعالان مدنی و سیاسی مردم ما را ناجوانمردانه به گلوله بستند. عابد جاهد یک تن از اعضای هیئت رهبری شورای هزاره های اهل سنت افغانستان شام روز پنجشنبه در جاده‌…