محکومیت ترور عابد جاهد عضو هیئت رهبری شورای هزاره های اهل سنت

با تاسف اطلاع یافتیم که ایادی بیگانه و دشمنان مردم افغانستان یک تن از مبارزین و فعالان مدنی و سیاسی مردم ما را ناجوانمردانه به گلوله بستند. عابد جاهد یک تن از اعضای هیئت رهبری شورای هزاره های اهل سنت افغانستان شام روز پنجشنبه در جاده‌ بوستان کابل، از مربوطات ناحیه‌ هفدهم هدف حمله قرار گرفت. او از جوانان فعال و مردمی ولسوالی نهرین ولایت بغلان بوده و از سال‌ها بدین سو در مقابل هر نوع بی‌عدالتی و تبعیض مبارزه کرده است.
ما در عین حالی که ترور جناب جاهد را یک ضایعۀ جبران ناپذیر برای خانواده، شورای هزاره های اهل سنت و در مجموع مردم خود میدانیم، برای خانواده و دوستان و مخصوصاً زعامت شورای هزاره های اهل سنت صمیمانه ابراز تسلیت می کنیم.
ما هم چنان از حکومت اشرف غنی احمد زی توقع داریم و می خواهیم که اهمال را در پیگرد ترور های هدفمند که متوجه نخبگان جامعۀ ماست کنار گذاشته و عامل و یا عاملین این جنایت را به میز عدالت بکشاند. تامین امنیت جانی و مالی فعالین و مبارزین و احاد مردم وظیفۀ حکومت و نیروهای امنیتی کشور است که باید بدون تفریق و تمیز انجام گیرد.
شورای جهانی هزاره خود را در غم و اندوه شورای هزاره های اهل سنت شریک دانسته برای مرحوم جاهد اجر جزیل و برای خانواده و دوستان وی صبر جمیل تمنا دارد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
شورای جهانی هزاره
دوم جنوری 2021