مرور برچسب

بنیادهای هزاره

کنفرانس همگرائی انجمن‌ها و بنیادهای هزاره در غرب

شورای جهانی هزاره مدت‌ها بود که روی پروژۀ نشست انجمن‌های هزارگی در خارج از افغانستان كار کرده بود ولی متاسفانه بدلیل وضعیت کرونا این نشست حضوری به تاخیر افتاد و بعد لغو شد. در عوض اهتمام به يك نشست آنلاین نمود كه بعد از شناسائی و تماس های…