سالیاد قتل عام مزار شریف

بیانیه شورای جهانی هزاره

بیست و سومین سالیاد شهدای قتل عام مزار شریف را گرامی میداریم. در این روز در سال 1998 طالبان بعد از تسلط بر شهر مزار شریف بیش از ده هزار غیر نظامی هزاره را قتل عام کردند. این یگانه قتل عام هزاره ها بعد از جنایات عبدالرحمن در دهه 1880 و قبل از کشتار های هدفمند سالهای اخیر است که مصداق عینی نسل کشی و تصفیۀ نژادی است. طالبان نه تنها عملاً به قتل و کشتار و تلاشی های خانه بخانه پرداختند بلکه ملا منان نیازی والی وقت طالبان حکم قتل عام مردم را داد. وی طی بیانیه ای از مسجد روضه اعلام کرد که :”ازبک ها به ازبکستان، تاجیک ها به تاجیکستان و هزاره ها به گورستان”
این جنایت لکۀ ننگی بر دامان طالب ها و طالب نواز هاست که تحت نام قبیله از این گروه جنایت کار حمایت کرده و با لطایف الحیل می خواهند مردم را فریب دهند که طالبان تغییر کرده اند. جنایات طالبان همین حالا علیه مردم ملکی افغانستان در اقصی نقاط جریان دارد. از هرات در غرب تا هلمند و قندهار در جنوب و قندز و جوزجان و فاریاب در شمال همه روزه مردم به خاک و خون کشیده می شوند و دارائی های شخصی و عامه مورد چورچپاول این مزدوران بیگانه قرار می گیرد.
ما بار ها گفته ایم که تغییر طالب مرگ طالب است و صلح با این نیروی وحشی و جنایتکار، صلح نیست بلکه اسارت همگانی است.
ما یکبار دیگر خود را در غم و اندوه تمام هموطنان که از دست این ایادی بیگانه آسیب دیده اند شریک می دانیم. برای قربانیان جنایات طالبان در افغانستان چه در گذشته و چه در حال حاضر آرامش ابدی و برای بازماندگان و عزیزان شان صبر و شکیبائی آرزومندیم.
درد و اندوه امروز افغانستان دامنگیر همه است و برای مقابله و مبارزه با عامل این درد ها و جنایات به همبستگی همگانی نیاز وجود دارد. به امید یک آیندۀ آرام و آزاد از تسلط بیگانگان در افغانستان.

شورای جهانی هزاره
8 آگست 2021
مطالب مشابه