بیانیۀ شورای جهانی هزاره در ارتباط به فاجعۀ بهسود

روز جمعه اعتراضات مسالمت آمیز اهالی بهسود در اثر فیر نیرو های امنیتی حکومت کابل به خشونت گرائید و قرار گزارش های مختلف تاکنون بین 10 تا 17 تن کشته شده و بیش از 27 تن دیگر مجروح شده اند هم چنان تعدادی از افراد که شامل بعضی از مجروحین نیز می شود در قید نیرو های دولت قرار دارند. قرار گزارش‌های شاهدان عینی که از محل واقعه اطلاع داده‌اند، کشته شدگان همه افراد ملکی بودند که در اعتراض علیه وضع امنیتی منطقه و نگرانی از حضور نیروهای دولت در ساحه هدف رگبار قرار گرفته اند.
در ارتباط به این واقعه چند نکته قابل تذکر است:
1- بهسود بعد از سقوط طالبان در 2001 همیشه حامی و پشتیبان حکومت مرکزی بوده و در تمام مراحل تمثیل دموکراسی بصورت فعال و مسالمت آمیز شرکت کرده است. مشکلی که بعد سقوط طالبان بمیان آمده حضور سالانۀ کوچی های مسلح بوده که مزارع و زمین‌های مردم را زیر پا گذاشته و به چراگاه‌های منطقه سرازیر میشدند. حکومت کابل تقاضاهای مکرر مردم را برای رسیدگی به جنایت کوچی ها نادیده گرفت که در نتیجه مردم به تشکیل نیروی مقاومت دست زدند تا پای مهاجمین کوچی از منطقه کوتاه شود.
2- در طول بیست سال بعد از سقوط طالبان، راه مواصلاتی هزاره جات نا امن بوده و هر از چند گاهی طالبان مسافرین هزاره را از موترها پائین کرده و بطرز فجیعی بقتل رسانیده اند. دولت مرکزی در تامین امنیت این راه ناکام بوده و در مواردی که پوسته‌های در راه مستقر ساخته، در صورت تهدید طالبان به اسرع وقت کمک نکرده و این پوسته‌ها به شکل وحشتناکی هدف حمله قرار گرفته و سقوط کرده‌اند.
3- از مدتی به اینطرف قوای نظامی بزرگی از طریق میدان وردک به بهسود رفته و در این ناحیۀ کاملاً امن اطراق کرده اند. اهالی منطقه که از حضور این نیروها نگرانی داشتند با مقامات نظامی اعزامی کابل صحبت کردند که نتیجه نداد و اجباراً دست به اعتراضات مسالمت آمیز زدند. این اعتراضات باعث قتل و جرح اهالی ملکی از جمله تعدادی از نوجوانان شده است.
شورای جهانی هزاره خود را در این مصیبت وارده بر اهالی بهسود شریک و سهیم دانسته، برای شهدا غفران الهی و برای خانواده‌های قربانیان صبر و شکیبائی آرزومند است. ما در عین حالی که این جنایت را بدستور هر که انجام گرفته به شدید ترین وجه تقبیح می کنیم، از مقامات حکومت کابل توقع داریم که عامل و یا عاملین آنرا شناسائی کرده و به پنجۀ عدالت بسپارد. در جریانی که تهدیداتی از بیرون متوجه کشور است و مزدوران اجانب چنگ و دندان برای دریدن مردم تیز کرده‌اند ناامن ساختن نقاط امن و حامی جمهوریت ریختن آب به آسیاب دشمن است.
شورای جهانی هزاره
30 جنوری 2021
مطالب مشابه