بیانیۀ شورای جهانی هزاره در ارتباط به نسل کشی هزاره ها و حملات اخیر در غرب کابل

با تاسف نسل کشی و هزاره ستیزی در این روز ها به اوج خود رسیده و روز شنبه بار دیگر دست دشمنان مردم ما و دشمنان انسانیت بخون تعدادی از مردم ما در غرب کابل آغشته شد و طی دو بم گذاری در وسایط نقلیۀ عامه حد اقل هفت تن کشته شده و هفت تن دیگر مجروح شدند. درست چهار روز قبل تعدادی از کارمندان شرکت ماین روبی هالو تراست در ولایت بغلان توسط افراد مسلح ناشناس در شب هنگام هدف حمله قرار گرفته ده تن بقتل رسیده و 16 تن دیگر مجروح گردیدند. بقول رئیس این موسسه اکثریت مقتولین هزاره بودند. آنچه مایۀ خشم و نفرت همگان قرار گرفته این است که دهشت افگنان بدنبال کارمندان هزاره بودند و از افراد ماین روب می پرسیدند که هزاره ها را به آنها معرفی نمایند.

جنایاتی که از چندین سال به اینطرف در افغانستان انجام می گیرد بیشتر متوجه هزاره هاست. در مکاتب، دانشگاه، کورس های تعلیمی، مراکز ورزشی، مساجد و سایر اماکن عمومی صرف هزاره ها هدف قرار میگیرند که مصداق کامل نسل کشی و تصفیۀ نژادی است.

ما بار ها ابراز داشته ایم که به همان اندازه که دهشت افگنان در قتل هزاره‌ها اعم از شاگرد و محصل و معلم مسئول هستند حکومت کابل نیز مسئولیت دارد زیرا با آنکه میداند که این مراکز هدف حملات تروریستان ایادی بیگانه قرار می گیرند هیچ اقدام مشهود تا کنون انجام نداده که مصئونیت هزاره ها را تضمین کند. اتفاقاً در چند مورد درست قبل از روز حمله امنیت کابل از محل دیدار کرده و با افراد و اشخاص مسئول مانند مدیر مکتب سید الشهدا صحبت و گفتگو کرده و روز بعد این مکتب هدف حملۀ دهشت افگنان قرار گرفت.

در حالیکه حکومت کابل دارای دو وزارت دفاع و داخله و هم چنان امنیت و پولیس است و تامین امنیت و تدوین پلان امنیتی وظیفۀ نهاد های حرفوی و مسلکی کشور است، ارگ کابل تدوین امنیت را بدوش دو فرد غیر مسلکی که هیچ تجربه و دانش امنیتی ندارند سپرده و در نهایت هردو پلان را رد کرده است. این مصداق عینی پشت پا زدن به نیاز مبرم امنیتی هزاره ها در غرب کابل است.

ما ازایالات متحده، اتحادیۀ اروپا، ملل متحد ودر مجموع جامعۀ جهانی می خواهیم که اولاً جنایت نسل کشی هزاره ها را که در حال حاضر در کابل جریان دارد تقبیح کرده و آنرا بحیث نسل کشی اعلام کنند.

در عین زمان از مردم خود صمیمانه خواستاریم که خود شان تدابیر امنیتی برای حفظ جان و مال خود روی دست گیرند. وقتی حکومت کابل نخواهد و یا نتواند امنیت شهر وندان پایتخت را تامین کند، باید به مردم کمک کند از خود دفاع کنند در غیر آن دفاع حق مسلم مردم  است.

شورای جهانی هزاره

12 ماه جون 2021

مطالب مشابه